Rejestracja  

Gmina Rudnik – łagodny klimat dla inwestycji

Gmina Rudnik jest atrakcyjnym miejscem na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub inwestycje na jej terenie z przynajmniej trzech powodów: położenie, walory turystyczne, walory rolnicze.

Położenie gminy zapewniające dostępność dwóch największych szlaków komunikacyjnych w Polsce- autostrad A4 i A1 – decyduje o atrakcyjności tego terenu pod kątem startu przedsiębiorczości związanej z obsługą pojazdów – zarówno techniczną, jak i gastronomiczną. Z kolei walory turystyczne, na które składają się liczne odkrycia archeologiczne, a także zespoły parkowo – pałacowe są stanowią doskonały grunt pod agroturystykę, która powinna w przyszłości przynosić gminie wiele korzyści, pod warunkiem przeprowadzenia odpowiednich akcji promocyjnych, gdyż konkurencja tylko w obrębie powiatu raciborskiego jest niezwykle silna. Trzecią branżą, w którą warto zainwestować jest rolnictwo – można w nie wejść w sposób bezpośredni lub pośredni, zapewniając rolnikom niezbędny dla ich działalności sprzęt, materiał siewny, maszyny.

Gmina Rudnik posiada dobre połączenia komunikacyjne z regionem. Bezpośredni graniczy z Raciborzem, Kuźnią Raciborską i Nędzą, w których znajdują się połączenia kolejowe. Jeśli chodzi o transport drogowy to przez jej środek przebiega droga krajowa nr 46 prowadząca z Opola do Chałupek, przez Racibórz, na której występuje wielkie natężenie ruchu. Przez gminę przebiega również droga wojewódzka nr 421 z Kędzierzyna do Kuźni Raciborskiej. Warto zaznaczy, że w odległości 50 km od północnej granicy gminy przebiega autostrada A4, a 25 km na wschód będzie przebiegać autostrada A1, która już wkrótce zostanie oddana do użytku. Rudnik ma tym samym dogodne połączenie z Gdańskiem, Wrocławiem i Zgorzelcem, Krakowem i Republiką Czeską.

Występują tu niezwykle dobre warunki do rozwoju działalność gospodarczej w dziedzinie turystyki. Na korzyść tych terenów przemawia niska gęstość zaludnienia, czyste powietrze, atrakcyjnie ukształtowany krajobraz, liczne zespoły pałacowo – parkowe i atrakcje archeologiczne. Władze gmin dążą do zachowania tych walorów poprzez stwarzanie odpowiednich warunków dla przybywających tu turystów – budowę placów zabaw, parkingów, oznakowanie szlaków turystycznych, wydzielenie miejsc odpoczynku. Malowniczo położone wioski, osada, kolonia i dwa przysiółki stwarzają dogodne warunki dla rozwoju agroturystyki, stanowiąc kuszącą lokatę inwestycyjną dla ludzi posiadających odpowiedni kapitał, a także dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy mogliby na ten cel uzyskać wsparcie z funduszy unijnych i powiatowego urzędu pracy.

Dodatkowym czynnikiem przemawiającym na korzyść gminy w lokowaniu inwestycji, starcie z przedsiębiorczością lub wyborze miejsca zamieszkania przemawia jej położenie i co się z tym wiąże klimat tu panujący. Sąsiedztwo Odry, zwartych terenów leśnych wschodniej części województwa opolskiego i bliskość Bramy Morawskiej, skąd przybywa ciepłe i wilgotne powietrze sprawiają, że panujący tu klimat jest wyjątkowo łagodny. Większość terenów gminy nie jest wystawiona na działanie silnych wiatrów – wieje tu słabo lub bardzo słabo. Łagodny klimat łączy się z żyznością tutejszych gleb lessy I, II i III klasy, co decyduje rolniczym charakterze tego obszaru – użytki rolne stanowią tutaj aż 87.4 proc.

Wyjątkiem są okolice wsi Gamów, gdzie występuje tzw. róża wiatrów – tam wieje mocno i przez cały rok. Warunki te są o tyle korzystne, że ich wykorzystaniem zainteresowali się prywatni inwestorzy, którzy planują wznieść na tym terenie farmę wiatrową. Władze gminy kończą postępowanie środowiskowe w tej sprawie, tak że wkrótce EP Gamów będzie mogła wystąpić o pozwolenia wodno – prawne i budowlane niezbędne do rozpoczęcia inwestycji. Budowa farmy wiatrowej z pewnością dodatnio wpłynie na gospodarkę gminy i jeszcze bardziej zwiększy jej atrakcyjność.